مطالب توسط sepehri

رشد شخصیتی

رشد شخصیتی شخصیت را می‌توان آن الگوهای معین و مشخصی از تفکر، هیجان و رفتار تعریف کرد که سبک شخصی فرد را در تعامل با محیط اجتماعی و مادی‌اش رقم می‌زنند الگوهای رفتاری نوجوان شما کدامند؟ آیا نوجوان شما شناخت کافی از خودش و دیگران دارد؟ آیا نوجوان شما می تواند تعاملاتی اثربخش و موفق داشته باشد؟ در شخصیت مهمترین رکن شناخت […]

انگیزه ی حرکت

  انگیزه ی حرکت:  نیاز ها، ارزش ها و محرک های من در زندگی چیست ؟ بر چه اساس و مبنایی در امور قدم بر می دارم؟ انگیزه من در ابعاد مختلف زندگیم چیست؟ انگیزه من از تحصیل چیست؟ انگیزه من از ورود به مدرسه تابش چیست؟ تابش به مخاطبین خود کمک می کند تا […]

توانمندی

توانمندی : توانایی، شناخت و به کارگیری استعداد،مهارت و هوش انسان تعریف می شود. اما چگونه استعداد خود را بشناسیم؟ چگونه مهارت‌های مورد نیاز خود را بشناسیم و پرورش دهیم؟ چگونه از توانایی هوش خود بهتر استفاده کنیم؟ تابش در تمام حوزه های برنامه ی مدرسه، به  مخاطب خود یعنی والدین و دانش آموزان آگاهی بخشی […]

برنامه های تابش

برنامه های تابش طرح مدرسه تابش برگرفته از حروف اول چهار اصل توانمندی، انگیزه، باور و شخصیت می‌باشد که توسط تیم تحقیق و توسعه مرکز سلاله پس از ساعت ها کار کارشناسی و مطالعاتی و با مشورت با اساتید حوزه تعلیم و تربیت و استعدادپروری به رشته تحریر در آمده است. اساس این طرح بر […]

روش تابش

  امروزه تغییر سریع دانش و تکنولوژی در جهان، مشکلات عمده ای را برسرراه نظام های آموزش و پرورش جهانی قرار داده است. یکی از مهمترین آنها پاسخ به این پرسش است که، دانش آموزان در مدرسه چه و چگونه باید بیاموزند تا بتوانند برای زندگی در دنیای متغیر و متحول فردا آماده شوند!!! پاسخگویی […]