گزارش کارگاه ارزیابی مربیان سال جدید

سخت‌ترین انتخاب «انتخاب معلم راهنماست»

با پیشبرد اهداف مسیر تابش و لزوم بر تربیت مربی محور ، کادر مدرسه میرداماد برای تکمیل و تقویت کادر مربیان خود کارگاهی جهت ارزیابی واجدین شرایط مربی گری در تاریخ شنبه ، ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹در محل مدرسه و با رعایت فاصله اجتماعی برگزار نمود .

شما را به تماشای تصاویر این کارگاه پرحاشیه دعوت می نماییم …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منتظر خبر های جدید از مدرسه باشید … !؟…خبری در راه است !

دوره آموزشی تفریحی تابش(تابش‌ستان)ویژه تابستان ۱۳۹۸ آغاز گردید

دوره آموزشی تفریحی تابش (تابش‌ستان) ویژه دانش آموزان ورودی پایه هفتم در تابستان ۱۳۹۸ آغاز شد. ادامه مطلب

موشن گرافی مدرسه میرداماد به روش تابش

موشن گرافی مدرسه دوره اول متوسطه پسرانه میرداماد به روش تابش

ادامه مطلب