مطالب توسط مدیر

روش تابش

  امروزه تغییر سریع دانش و تکنولوژي در جهان، مشکلات عمده اي را برسرراه نظام هاي آموزش و پرورش جهانی قرار داده است. یکی از مهمترین آنها پاسخ به این پرسش است که، دانش آموزان در مدرسه چه و چگونه باید بیاموزند تا بتوانند براي زندگی در دنیاي متغیر و متحول فردا آماده شوند!!! پاسخگویی […]

ابعاد تربیتی تابش

  هیجانی جسمانی معنوی اخلاقی جنسی اجتماعی فرهنگی شغلی رسانه ای شغلی   راهبردهای تربیتی تابش پذیرش و تعهد ارتباطات اجتماعی هوش موفق کار آفرینی مدیریت هیجان ذهن آگاهی خلاقیت شفقت

معماری تربیت تابش

در تابش ، تشبیه تربیت به معماری و والدین به معمار، بیان کننده آن است که تربیت در نظر ما ، امری دفعی و آموزشی نیست؛ برای تربیت بایستی مانند یک معمار نقشه ای داشته باشی و به این وسیله به ساخت بنا کمک کنی. تابش در تلاش است به جهت اهمیتی که برای نقش […]

هنر ترسیم تابش

  نقش معلم و مربی بیش از تدریس، ترسیم است؛ ترسیم مفاهیم در ذهن دانش آموزان. ( در ترسیم باید دانست چه چیز را؛ چگونه و کجا کشید؛ پس ترسیم خود هنر بزرگی است). در این جهت مدرسه تابش برای کادر و معلمان و مربیان خود همچون دانش آموز برنامه ای ویژه جهت پیمودن مسیر […]

استقبال

    مدرسه تابش نسبت به جذب و ورود افراد مختلف ( معلمان و مربیان، مسئولین، والدین و دانش آموزان)  ویژگی های مورد نظر خود را تعریف و شیوه و روشی منحصر به فرد  در جذب برای تشخیص به کار می بندد. در مدرسه تابش همه مربی یکدیگریم، چرا که همه در حال تربیت شدن […]