اردوی شبی در مدرسه بهمن 1402

اردوی شبی در مدرسه از ساعت 3 بعد از ظهر روز سه شنبه 2 بهمن شروع شد.

اول از همه بچه ها به صورت گروهی تقسیم شدند و به بازی های گروهی (فوتبال، بازی های فکری و …) مشغول شدند.

بعد از اقامه ی نماز مغرب و عشا اسباب پخت و پز جوجه فراهم شد و یه شام خوشمزه با کمک خود بچه ها آماده شد.

بعد از شام هم تماشای فیلم و مجددا بازی های گروهی ….

روز دوم اردو با اقامه ی نماز صبح آغاز شد و بعد از صرف صبحانه با بچه ها به مجموعه موج های دریایی ویلاشهر رفتیم و کلی بازی و کیف کردیم ….