جناب آقای مسعود زارع زاده

معلم ادبیات فارسی

تحصیلات: کارشناسی

سوابق آموزشی:

معلم ریاضی نواحی 2، 3، 4 و 5 آموزش و پرورش

در مدارس فرزام، شیخ انصاری، سما «2» ، سما «3» ،‌ولایت،‌معراج اندیشه، میرداماد، صبح صادق، صالحین و …

به مدت 12 سال