جناب آقای سید مهدی قاسم زاده

معلم فرهنگ و هنر

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی و سطح یک حوزه علمیه قم

دارای 3 سال سابقه  آموزش درس فرهنگ و هنر در تیم تابش