جناب آقای رسول ملک محمد

معلم راهنما پایه هفتم

تحصیلات: سطح 2 حوزه علمیه و لیسانس فناوری اطلاعات (IT)

سوابق آموزشی:

معاون پرورشی مدرسه و مدرس پیام ها آسمانی و قرآن دبیرستان اسوه

مربی پایه نهم و مدرس پیام های آسمانی مدرسه بندگی