اردوی طبیعت گردی زرچشمه

تو آخرین روزای برنامه تابستانی پایه نهم ، اردوی طبیعت گردی زرچشمه رو برنامه ریزی کردیم که هم بچه ها خستگی کلاس ها رو در کنند و هم با طبیعت بکر ایران آشنا بشن.
برنامه ای پر از هیجان ، همراه با مسابقات گروهی و طبیعت گردی و …
زر چشمه در روستای هونجان از توابع شهرستان شهرضا واقع می باشد.