بازدید از مجموعه بهیار صنعت/ تابستان 1402

یکی از برنامه های تابستانی تابش برای دانش آموزان بازدید از مجموعه های دانش بنیان و آشنایی با مسیر رشد این گونه مجموعه ها است، این آشنایی می تواند باعث شکوفایی و شناخت دانش آموز از علاقه مندی های خویش شود.

شرکت دانش بنیان بهیار صنعت سپاهان با بیش از بیست سال سابقه در زمینه تولید تجهیزات پزشکی با فناوری بالا در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان مشغول به فعالیت است.

شروع داستان بهیار با تولید برانکارد حرفه ای حمل بیمار رقم خورد. در آن هنگام که گزینه های مختلفی برای شروع تولید وجود داشت توجه به داشته ها، امکان های پیش رو، آینده و طلبی که در تولید قابل تحقق و دستیابی بود، مسیر را از ساخت برانکارد رقم زد. برانکاردی که درنوع خود، در آن زمان مرسوم نبود و باید برای اثبات آن تلاش های زیادی انجام می شد، اما می توانست لبخند رضایت بر لبان بیمار بنشاند.