روش تابش

 

برنامه های تابش

امروزه تغییر سریع دانش و تکنولوژي در جهان، مشکلات عمده اي را برسرراه نظام هاي آموزش و پرورش جهانی قرار داده است. یکی از مهمترین آنها پاسخ به این پرسش است که، دانش آموزان در مدرسه چه و چگونه باید بیاموزند تا بتوانند براي زندگی در دنیاي متغیر و متحول فردا آماده شوند!!! پاسخگویی به این سوال در سایه روشهاي آموزش پیشرفته امکان پذیر است. به این جهت وظیفه و مسئولیت مدرسه و معلّم امروز نسبت به گذشته سنگین تر و پیچیده تر شده است و دیگر نمیتوان با روشهاي سنّتی، جامعه و افراد آن را به سوي یک تحول پیشرفته سوق داد.

با بررسی بر روی کشورهای پیشرفته ای نظیر هلند، که یکی از کشورهای اروپایی حائز رتبه ی بالای کیفیت آموزشی است، مشاهده می کنیم که مشارکت دانش آموزان در تمامی قسمت های مدرسه، یادگیری در بستر  تفریح و سرگرمی، تمرکز بر رشد و پرورش تفکر انتقادی، کار گروهی، مسئولیت پذیری و تبادل اطلاعات و صمیمیت بین مسئولین و دانش آموزان، توجه خاص معلم به هر یک از دانش آموزان بر اساس ویژگی ها و میزان و نوع توانمندی های فردی هر یک، «حمایت مثبت رفتاری»، تشویق به جای تنبیه و جلوگیری از تبعیض طبقاتی در مدارس، پایه و اساس سیستم آموزشی بوده و به وفور به چشم می خورد.

یکی از دلایل الگوی موفقیت آمیز نظام آموزشی هلند هم این است که معلم بخوبی می داند در ذهن هر یک از دانش آموزان چه می گذرد و به هر یک از آنها سؤال و تکلیف خانه جداگانه می دهد. در واقع، از هر یک از دانش آموزان بر اساس ویژگی های شخصی اش حمایت می شود.

در همین راستا و با توجه و بررسی دقیق رویکرد آموزشی سایر مدارس و کشور ها، تصمیم بر آن است که در مدرسه ی تابش، نگرش نسبت به یادگیری موارد و موضوعات درسی، به صورت کاملا فرآیندی باشد و در واقع تمرکز سیستم آموزشی مدرسه، بر فعال کردن بخش فرامولفه ای هوش دانش آموزان است. فرا مولفه ها، قسمتی از ابزارهای مورد استفاده ی افراد موفق در نظریه ی هوش استرنبرگ می باشد. استرنبرگ معتقد است که برای افزایش هوش افرد، بهتر است به جای تاکید بر آموزش و یادگیری به شیوه ها و سبک های یادگیری و آموزشی در سیستم سنتی صرف (شیوه ی یادگیری و به یادآوری در امتحان)، کارکردهای هوشی مربوط به فرامولفه ها، شامل (تفکر انتقادی، انتخاب شیوه ی بهینه ی حل مسئله، فرآیند های تصمیم گیری، چگونگی تخصیص منابع، تحلیل و بررسی، ریشه یابی مشکلات فردی و جمعی، میزان اهمیت و چگونگی به کارگیری موضوعات در زندگی شخصی و اجتماعی) تمرکز کرد.

در این راستا، مدرسه ی تابش، لازم می داند که با به کارگیری طرحی نوین  در شیوه و هدف آموزشی نوجوانان، آنان را علاوه بر آمادگی  برای تحصیل در رشته، دانشگاه و شغلی مناسب، برای زیستن در زندگی متعادل و مثمر ثمر در تمامی ابعاد روحی، روانی، اجتماعی و معنوی نیز ارزیابی کند. به همین جهت کل سیستم مدرسه بر پایه ی حال خوب دانش آموزان امروز (جوانان نسل بعدی) می باشد. لذا از هرگونه فشار، استرس، ایجاد جو رقابتی ناسالم، توجه به نمره به عنوان معیار برتری و قضاوت و ارزش گذاری وجودی دانش آموزان و هرآنچه باعث می شود عملا بر آینده ی دانش آموزان تاثیر مخرب بگذارد، جدا خودداری می شود.