مطالب توسط امید خدادادی

گزارش کارگاه ارزیابی مربیان سال جدید

سخت‌ترین انتخاب «انتخاب معلم راهنماست» با پیشبرد اهداف مسیر تابش و لزوم بر تربیت مربی محور ، کادر مدرسه میرداماد برای تکمیل و تقویت کادر مربیان خود کارگاهی جهت ارزیابی واجدین شرایط مربی گری در تاریخ شنبه ، ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹در محل مدرسه و با رعایت فاصله اجتماعی برگزار نمود . شما را به […]