اردوی سینما کتاب کلاس هشتم

اردوی سینما کتاب کلاس هشتم مدرسه، در روز دانش آموز در سینما ساحل برگزار شد و دانش آموزان بعد از تماشای فیلم شماره ۱۰، به بازدید از انتشارات سوره مهر پرداختند.