جناب آقای علی حسینی تودشکی

معلم تفکر و سبک زندگی

متولد سال 1338

بازنشسته سال 1387

تحصیلات: کاردانی تربیت معلم

دارای سوابق:

کار در اداره آموزش و پرورش ناحیه 4 (آموزش متوسطه و کارگزینی) (19 سال)

معاونت دبیرستان غیردولتی راهیان دانشگاه(7 سال)

تدریس درس تفکر و سبک زندگی راهیان دانشگاه (6سال)

تدریس در مدرسه دولتی نوروزی تفکر و سبک زندگی (2سال)

تدریس در دبیرستان دولتی احمدیه پیام های آسمانی ( 1سال)

تدریس درس تفکر و سبک زندگی در مدرسه میرداماد