جناب آقای عباسعلی عنایتی

معلم قرآن و دفاعی

تحصیلات: دیپلم اقتصاد

سوابق آموزشی:

معاون اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان اصفهان

مربی پرورشی دبیرستان های سادات، باقرالعلوم(ع)، سعدی و صالحین

تدریس دروس پیام های آسمانی، قرآن، تفکر و سبک زندگی و دفاعی

به مدت 18 سال (از سال 84)