جناب آقای ابراهیم هادی عشر

دبیر علوم پایه هفتم و نهم

تحصیلات: کارشناسی ارشد شیمی دانشگاه اصفهان

16 سال سابقه تدریس در مدارس:

امام محمد باقر (ع)، شهید نیلفروش زاده، امیرالمومنین (ع)، معراج اندیشه و میرداماد

مدیر و موسس آموزشگاه گزینه برتر

2 سال سابقه همکاری با تیم تابش