جناب آقای مجتبی میرزایی

مسئول امور فرهنگی

تحصیلات :دیپلم ریاضی و سطح یک حوزه علمیه

سوابق فرهنگی:

مدیر مسئول کانون فرهنگی و هنری مساجد به مدت 5 سال (کسب رتبه برتر طرح فهما)

فعال فرهنگی و همکاری با کانون های مساجد به مدت 10 سال

فرمانده بسیج دانش آموزی واحد پیشگامان به مدت 2 سال (برگزیده جشنواره مالک اشتر)