جناب آقای افشین اصفهانی

معلم راهنمای پایه نهم

تحصیلات: کارشناسی فقه و حقوق

دارای سابقه 7 سال دبیری و معاونت

11 سال فعالیت فرهنگی و تربیتی

مسئول واحد دانش آموزی مجموعه فرهنگی آیینه

مسئول کانون فرهنگی امام حسن مجتبی

3 سال سابقه معلم راهنما در تیم تابش