گزارش تصویری همایش های مطالعاتی

نزدیک ایام امتحانات، حل نمونه سوالات امتحانی به صورت جمعی در کنار دبیران، هم کمک به رفع اشکالات دانش آموزان و مرور دروس میکنه و هم از استرس بچه ها کم میکنه …