اختتامیه دوره یک

همیشه اولین ها حس خوبی داره …

اولین لبخند، اولین روز مدرسه، اولین کلاس و گاهی وقتا اولین پایان !

اولین گروه از دانش آموزای ما که تو مسیر تابش به آخر دوره متوسطه اول رسیدن، دیدن نتیجه تلاش هامون همه ی خستگیمونا از تن بیرون کرد ماهم یه دورهمی تدارک دیدیم تا این حس و خال خوب رو کنار بچه ها تبدیل به یه خاطره به یاد موندنی کنیم …