برنامه های تابش

برنامه های تابش

طرح مدرسه تابش برگرفته از حروف اول چهار اصل توانمندی، انگیزه، باور و شخصیت می‌باشد که توسط تیم تحقیق و توسعه مرکز سلاله پس از ساعت ها کار کارشناسی و مطالعاتی و با مشورت با اساتید حوزه تعلیم و تربیت و استعدادپروری به رشته تحریر در آمده است. اساس این طرح بر این مفهوم بنا شده است که هر دانش آموز بعنوان یک نمونه منحصر به فرد در خلقت است که با خود ویژگی هایی را به‌همراه دارد و بر اساس این ویژگی‌ها در مسیر شکوفایی، رشد و تعالی حرکت می نماید. اما لازمه این حرکت توانمندی در شناخت ابعاد وجودی خود و ارتباط با محیط پیرامونی و خالق انسان است. لذا تمامی برنامه های طرح تابش بر این اصل می‌باشد که هر دانش‌آموز به حدی از توانمندی برسد که نقشه راه رسیدن به تعالی فردی را بر اساس شناخت خود طراحی نماید.

برنامه های تابش را می توانیم طبق 4 اصل توانمندی، انگیزه، باور و شخصیت به این صورت دسته بندی کنیم:

توانایی :

توانایی، شناخت و به کارگیری استعداد،مهارت و هوش انسان تعریف می شود.

اما چگونه استعداد خود را بشناسیم؟

چگونه مهارت‌های مورد نیاز خود را بشناسیم و پرورش دهیم؟

چگونه از توانایی هوش خود بهتر استفاده کنیم؟

تابش در تمام حوزه های برنامه ی مدرسه، به  مخاطب خود یعنی والدین و دانش آموزان آگاهی بخشی می کند و زمینه و بستری برای استفاده ی هرچه بهتر و پرورش هرچه بیشتر این توانمندی فراهم می نماییم.

                      

قالب هایی که تابش از آن بهره می برد:

 • باشگاه رسانه
 • باشگاه مشاغل
 • کلاس SELF MAP یا نقشه راه فردی
 • رصد مستمر و ارائه ی کارنامه ی توصیفی
 • تولید محوری

باور:

خدا در زندگی ما چه تاثیری دارد؟

مباحث اعتقادی برای نوجوان ما تا چه حد کاربردی شده؟

سعادت ما در چیست؟

تبیین فلسفه وجودی دین برای نوجوان،چگونه؟

کمی عمیق تر به مفاهیم دینی پرداخته ایم؟

باورهای  دینی  چه نقشی در زندگی روزمره و ارتباطات ما دارند؟

تا بحال اصول اخلاقی ما تبیین شده اند؟

اندیشه ورزی در دین را آموخته ایم؟

آیا تا بحال زندگی را از حالت اتوماتیک خارج کرده ایم؟

 

ما در تابش روی این محورها کار می کنیم…

 

قالب های تابش:

 • تجربیات معنوی از طریق زیارت، شناخت، ارتباط و…
 • حلقه های معرفتی
 • آشنایی با فلسفه دین
 • ارتباط با قرآن با دید سیستمی
 • ارتباط عمیق تر با منابع دینی

انگیزه :

 نیاز ها، ارزش ها و محرک های من در زندگی چیست ؟

بر چه اساس و مبنایی در امور قدم بر می دارم؟

انگیزه من در ابعاد مختلف زندگیم چیست؟

انگیزه من از تحصیل چیست؟

انگیزه من از ورود به مدرسه تابش چیست؟

تابش به مخاطبین خود کمک می کند تا با شناخت نیازهای خود در ابعاد تربیتی مختلف و رسیدن به اعتقاد و باور در این حوزه ها ، همچنین شناخت نتایج و اهداف محتواهای مدرسه،  انگیزه های درونی را تقویت و موتور محرکی برای ترسیم نقشه راه فردی و تلاش برای تحقق آن تامین نماییم.

قالب های تابش برای این مهم:

 • کلاس نقشه راه فردی
 • خود ارزیابی
 • شناخت ابعاد تربیتی در کلاس های self map
 • برنامه های هدف شناسی دروس و هدف گزاری فردی در ابتدای سال وبازخوردگیری پایان سال از دروس

شخصیت:

شخصیت را می‌توان آن الگوهای معین و مشخصی از تفکر، هیجان و رفتار تعریف کرد که سبک شخصی فرد را در تعامل با محیط اجتماعی و مادی‌اش رقم می‌زنند

الگوهای رفتاری نوجوان شما کدامند؟

آیا نوجوان شما شناخت کافی از خودش و دیگران دارد؟

آیا نوجوان شما می تواند تعاملاتی اثربخش و موفق داشته باشد؟

در شخصیت مهمترین رکن شناخت ما از الگوهای رفتاری خود و دیگران و تلاش برای رسیدن به تعادل در این راستاست. که اگر این محقق شود تعاملات انسان با محیط پیرامونی و اجتماع خود بهینه خواهد شد و کمک کننده به سعادت انسان.

قالب های تابش :

 • مرد مدرسه
 • حضور فعال در اجتماع
 • زمینه های تعاملات اجتماعی
 • افزایش دانش الگو های رفتاری به کمک راهبردهای تربیتی همچون هوش هیجانی ، دیالوگ، شفقت، هوش موفق و…
 • فاز های متنوع در تمام زمان های مدرسه