• انواع فایل های مجاز : jpg, png.
    لطفا اسکن مربوط به آخرین کارنامه تحصیلی خود را بارگزاری نمایید (حداکثر حجم فایل 3 مگابایت)
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .